Senior klub: trénink paměti

Na březnovém setkání Senior klubu jsme se připojili k celostátní akci Národní týden trénování paměti. Spolu s trenérkou paměti Mirkou Vyroubalovou jsme si vyzkoušeli některé paměťové techniky a dozvěděli se, jak svoji paměť udržet v kondici co nejdéle.

8.3.2016