Odhalení dememoriální desky neznámému čtenáři

 

Pietní akt kulturní velkorysosti pod záštitou primátorky statutárního města Prostějova RNDr. Aleny Raškové, za přítomnosti autora Miloše Karáska a význačných členů Moravské akdademie vět se v knihovně uskutečnil 22. února.