Mužský a ženský princip

O mužských a ženských rolích v životě a o tom, jak mužská a ženská energie ovlivňuje společenské klima, byla přednáška Mgr. Petra Nedbala, která se uskutečnila 6. dubna v přednáškovém sále knihovny.