Férová snídaně 2016

Jako každou druhou květnovou sobotu posnídali i letos Prostějované s celým světem na podporu fair trade. Tentokrát nám počasí bohužel moc nakloněno nebylo. Naštěstí noční déšť snídaněchtivé účastníky neodradil a tak jsme si mohli v hojném počtu společně dát férovou kávu, čaj i kakao a ochutntat nejrůznější domácí dobroty hezky v suchu a teple naší knihovny.