pasování prvňáčků na čtenáře v říjnu 2015

Tentokrát jsme na čtenáře knihovny slavnostně pasovali prvňáčky ZŠ Palackého, 1.A a 1.B. Perníkové medaile, čtenářský slib, první slabikáře, pasování mečem, spokojené děti, pyšní rodiče...

20.10.2015